Anna Dańkowska
koordynatorka projektów ekologicznych Akademii Europejskiej w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Anna Dańkowska

Edukatorka, badaczka oraz koordynatorka projektów. Absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Wrocławskiej oraz kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako stypendystka rządu meksykańskiego przeprowadziła autorski projekt badawczy na temat roli i postrzegania wody przez społeczności tubylcze na południu Meksyku. Prowadziła własny projekt badawczy o oddolnych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju w Berlinie w ramach stypendium Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Od 2018 roku koordynuje projekty ekologiczne Akademii Europejskiej w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz prace zespołu ds. ekorozwoju „Zielony Stół”. Od grudnia 2019 bierze udział w projekcie badawczym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Humboldta o ogrodnictwie miejskim.

Contributions: