Anna Kiedrzynek
dziennikarka polskiego wydania Newsweeka

Jej teksty ukazywały się również na łamach wiodących polskich dzienników, np. Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej. Poza dziennikarstwem prasowym zajmowała się także produkcją treści wideo.  W 2015 r. zdobyła cenne doświadczenie jako stypendystka programu The Gabriel García Márquez Fellowship in Cultural Journalism w Kolumbii.  Tematy, o których pisze, to m.in. prawa człowieka, zjawisko migracji, polityka Stanów Zjednoczonych, ubóstwo i  wykluczenie społeczne.