Anna Schwarz
kierowniczka programu - Polityka zagraniczna i migracyjna Unii Europejskiej, Heinrich-Böll-Stiftung European Union

Anna Schwarz jest kierowniczką programu - Polityka zagraniczna i migracyjna UE w biurze Unii Europejskiej Fundacji im. Heinricha Bölla w Brukseli. Odpowiada za kwestie związane z polityką azylową i migracyjną UE, multilateralizmem, stosunkami UE-Chiny, Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE (Azja, Afryka, region MENA, Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia) oraz feministyczną polityką zagraniczną.

Anna dołączyła do Fundacji w 2019 roku. Wcześniej pracowała jako akredytowana asystentka parlamentarna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz jako oficer Niemieckiej Federalnej Służby Wolontariatu w „Internationale Jugendgemeinschaftsdienste” w Berlinie. Podczas studiów brała udział w projekcie badawczym dotyczącym humanitarnych interwencji wojskowych jako asystentka naukowa w Instytucie Badań nad Pokojem we Frankfurcie.

Anna ma tytuł licencjata europeistyki na Uniwersytecie w Osnabrück oraz tytuł magistra studiów międzynarodowych/studiów nad pokojem i konfliktami na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie i TU Darmstadt.

Contact

Anna.Schwarz [at] eu.boell.org
Twitter: @ansuschwarz