Barbara Unmüßig

w latach 1996-2001 przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji im. Heinrich Bölla. Została wybrana do Zarządu Fundacji w maju 2002 roku. Jej liczne komentarze w czasopismach i książkach dotyczą zagadnień międzynarodowego handlu i finansów, kwestii ochrony środowiska oraz polityki genderowej.

prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla (parytetowo z Ralfem Fücksem)