Christoph Schwarte
Dyrektor wykonawczy, Legal Response International (LRI)

Christoph Schwarte  jest niemieckim prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem w różnych dziedzinach międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Jest również dyrektorem wykonawczym Legal Response International (LRI) - organizacji charytatywnej z siedzibą w Londynie, która zapewnia bezpłatne wsparcie prawne dla stron z krajów rozwijających się oraz organizacji obserwatorów społeczeństwa obywatelskiego w związku z międzynarodowymi negocjacjami klimatycznymi. Był członkiem Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawniczego (ILA), który opracował zasady prawne dotyczące zmian klimatu (przyjęte w 2014 r.), a wcześniej pracował w Fundacji na rzecz Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska i Rozwoju (FIELD), a także w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza (ITLOS). Jego niedawno wydana aplikacja "Paris Agreement A-Z" pomaga w poruszaniu się po postanowieniach porozumienia paryskiego. Jest dostępna za darmo w App Store dla urządzeń Apple lub Google Play dla urządzeń z systemem Android.

Contact

Twitter: @legalresponse