Dominika Lasota
aktywistka klimatyczna związana z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym

 Członkini Rady Konsultacyjnej przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet