dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Kierowniczka zespołu bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej

Doktorka nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Adiunktka w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. Laureatka programów „Mobilność Plus” (2016-2017) oraz "Miniatura" (2022-2023) podczas których realizowała projekty badawcze dotyczące mniejszości narodowych w państwach bałtyckich. Zainteresowania badawcze: polityka i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze poradzieckim, państwa bałtyckie, mniejszość rosyjska, dziedzictwo sowieckie.