dr Aneta Ostaszewska
badaczka społeczna, socjolożka i pedagożka
Zajmuje się problematyką kobiecą i feministyczną. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada stopień doktora w zakresie socjologii. Jest w trakcie postępowania habilitacyjnego. Jej ostatnia książka pt. „Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks” ukazała się nakładem wyd. PWN w 2018 r.