dr hab.inż. Zbigniew Karaczun
profesor nadzwyczajny SGGW

Kierownik specjalizacji Zarządzanie i technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, ekspert WG II Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Zainteresowania badawcze: polityka ekologiczna, zarządzanie środowiskowe, zrównoważony rozwój terenów wiejskich, zarządzanie ochroną klimatu i adaptacja do zmian klimatu