dr Stefan Meister
Kierownik Programu Porządek Międzynarodowy i Demokracja w DGAP

Dr Stefan Meister jest kierownikiem programu "International Order and Democracy" w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - DGAP).

Wcześniej był dyrektorem Biura Południowego Kaukazu Fundacji im. Heinricha Bölla w Tbilisi (2019-21). Wcześniej był szefem Robert Bosch Center for Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia (2017-19) oraz dyrektorem programowym ds. Europy Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej w DGAP, a także Senior Policy Fellow w zespole Wider Europe w European Council on Foreign Relations (2013/14). S. Meister wielokrotnie był obserwatorem wyborów z ramienia OBWE i UE w krajach postsowieckich. Jako stypendysta Akademii Transatlantyckiej w Waszyngtonie (2015/16) zajmował się rosyjską dezinformacją.

Stefan Meister doktoryzował się na temat "Transformacji rosyjskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego" (2007), studiował nauki polityczne i historię Europy Wschodniej na uniwersytetach w Jenie, Lipsku i Niżnym Nowogrodzie. Jest współautorem książek "The Eastern Question" (2016), "The Eastern Voices" (2017) i "The Russia File" (2018) - wszystkie wydane przez Brookings press. W 2019 roku współredagował książkę "Geopolityka i bezpieczeństwo. Nowa strategia dla Kaukazu Południowego".