Elżbieta Korolczuk
socjolożka
Elżbieta Korolczuk

Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie i wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Bada ruchy społeczne (w tym ruchy anty-genderowe i populistyczne), społeczeństwo obywatelskie, kategorię płci oraz rodzicielstwo, jest też działaczką społeczną i komentatorką.

Contributions: