Elżbieta Mirga-Wójtowicz
animatorka kultury, politolożka, badaczka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie pracy w administracji rządowej w zakresie realizacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności realizacji polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 pełniła funkcję Pełnomocniczki Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2007-2017 prowadziła zajęcia na podyplomowych studiach romologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka raportów ewaluacyjnych dotyczących polityki integracji Romów w Polsce dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020) i Roma Civil Monitor II (2021-2025).