Ewa Jakubowska-Lorenz
Koordynatorka Programu Europejska Polityka Rolna w latach 2018-2020
Ewa Jakubowska

Anglistka, zainteresowana tematyką zrównoważonego rozwoju, postwzrostu, sprawiedliwości społecznej. Przez 8 lat była dziennikarką Polskiej Sekcji radia BBC (półtora roku w Londynie), gdzie pracowała jako reporterka i prezenterka. Później związała się zawodowo z trzecim sektorem. Była rzeczniczką prasową Greenpeace Polska, odpowiadała za komunikację w ClientEarth Polska. Blisko 3 lata koordynowała projekt dotyczący wydobycia surowców w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności. Za jeden ze swoich tekstów otrzymała nagrodę „Pióro Odpowiedzialności” przyznawana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych i kurs dotyczący partycypacji społecznej. Prowadzi moderacje, a także szkolenia i warsztaty głównie z zakresu współpracy z mediami. Do sierpnia 2020 koordynowała program Europejska Polityka Rolna.

Contact

Tel. +48 22 44 01 335
Języki: polski, angielski