Ewa Sufin-Jacquemart
prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni
Ewa Sufin

Ewa Sufin-Jacquemart jest jedną ze sterników Koalicji Żywa Ziemia, a także członkinią Rady Dyrektorów Green European Foundation i Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Koordynuje "Centrum Zielone" Kongresu Kobiet. Działaczka Partii Zieloni, aktywistka społeczna, była dyplomatka (Konsul RP w Luksemburgu 2007-2011). Z wykształcenia jest socjolożką.

Contributions: