Fonds pour une Presse Libre (Fund for a free press)

Fonds pour une Presse Libre (Fundusz na rzecz Wolnej Prasy) jest organizacją non-profit, której deklarowanym celem jest "obrona wolności informacji, pluralizmu prasy i niezależności dziennikarstwa; przyczynianie się do ochrony prawa do wiedzy i wolności słowa w dobie rewolucji cyfrowej; promowanie dziennikarstwa interesu publicznego, stojącego na straży wartości humanistycznych, w służbie wspólnego dobra i równości praw, a także odrzucenie dyskryminacji i odrzucenie niesprawiedliwości".

 


This article first appeared here: eu.boell.org