Harriet Bradley
Kierowniczka programu Wspólnej Polityki Rolnej i Żywności Europejskiego Instytutu Polityki Środowiskowej

Harriet Bradley kieruje zespołem ds. Wspólnej Polityki Rolnej i Żywności w Europejskim Instytucie Polityki Środowiskowej, do którego dołączyła we wrześniu 2021 r. Jest specjalistką w zakresie WPR i bioróżnorodności. Współautorka wielu publikacji  i artykułów na ten temat, prowadziła także gościnne wykłady na Uniwersytecie w Utrechcie.

Przed dołączeniem do EIPŚ, spędziła cztery lata kierując pracami rolniczymi BirdLife Europe w Brukseli. Śledziła tam obecny proces reformy WPR wraz z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności, strategią „Od pola do stołu”, a także innymi obszarami związanymi z użytkowaniem gruntów, w szczególności bioenergią. Wcześniej pracowała jako badaczka polityki w unijnej firmie konsultingowej Milieu, zajmującej się polityką środowiskową oraz jako asystentka akademicka ds. negocjacji ONZ w sprawie zmian klimatu na University College London.

Harriet Bradley uzyskała tytuł magistra międzynarodowej polityki publicznej z wyróżnieniem na University College London..


This article first appeared here: eu.boell.org