Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

Irene Hahn-Fuhr kieruje Przedstawicielstwem Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od początku 2014 roku. Jako politolożka z wykształcenia zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP) badała przede wszystkim procesy zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stosunki polsko-niemieckie. Do jej publikacji należy m.in.: „Democracy Promotion and Civil Society in Post-Socialist Europe”. Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu. Irene Hahn-Fuhr jest wice-prezeską Związku Strategii Integracji Europejskiej (EISA).

Contact

Tel.+48 22 44 01 333
Języki: polski, niemiecki, angielski