Jakub Majmurek
filmoznawca, eseista, publicysta

Aktywny jako krytyk filmowy, pisuje także o literaturze i sztukach wizualnych, komentator życia politycznego. Absolwent krakowskiego filmoznawstwa, Instytutu Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ, studiował też w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku” „Aspen Review”. Współautor i redaktor wielu książek filmowych, między innymi (wspólnie z Łukaszem Rondudą) Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej.