Jarosław Urbański
socjolog i działacz społeczny

W latach 80. uczestniczył w ruchu Wolność i Pokój. Współzakładał Federację Anarchistyczną, którą związany jest do dziś. Członek Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Autor m.in. książki Społeczeństwo bez mięsa (2016).

Contributions: