Joanna Maria Stolarek
Dyrektorka biura

Niemiecka dziennikarka i publicystka. Warszawskim biurem Fundacji kieruje od października 2019 r. Studiowała filologię niemiecką, słowiańską i hiszpańską na Karls-Eberhardt-Universität w Tybindze. Zanim oddała się zawodowo dziennikarstwu, była pracowniczką naukową na wydziale ekonomii i prawa gospodarczego na Hochschule für Wirtschaft und Umwelt w Geislingen/Steige. Po szkole dziennikarskiej w Monachium pracowała jako redaktorka i komentatorka polityczna w Südwest Presse (dział gospodarki i ekonomii) w Ulm, w Märkische Oderzeitung we Frankfurcie nad Odrą i w Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (dział polityczny) w Berlinie. Zaangażowanie na rzecz różnorodności - także w mediach -  zaprowadziło ją do organizacji pozarządowej Neue deutsche Medienmacher, która działa na rzecz różnorodności w mediach oraz dba o to, aby teksty i artykuły powstawały z wrażliwością na różnorodność kulturową. Tam była członkinią zarządu oraz kierowała projektami medialnymi. Joanna Stolarek publikuje w różnych mediach, uwzględniając polsko-niemiecki punkt widzenia. Jej specjalna dziedzina to polityka - zwłaszcza niemiecka i polska. Lubi pisać o i omawiać stosunki polsko-niemieckie, analizować sytuację polityczną i zmiany społeczne w obu krajach. Wyjaśnia Polskę Niemcom, a Niemcy Polakom. Ponadto angażuje się jako mentorka wspomagając zwłaszcza kobiety w ich rozwoju zawodowym.

Contact

stolarek@pl.boell.org
Tel. +48 22 44 01 333
Języki: 
niemiecki, polski, hiszpanski i angielski