Katarzyna Makarowicz
Stażystka w Programie Demokracja i Prawa Człowieka w IV kwartale 2021 r.
Katarzyna Makarowicz

Katarzyna Makarowicz jest filozofką i indolożką, absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. Studiowała także na Sorbonie i na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Autorka publikacji o różnych aktywnościach społeczeństwa obywatelskiego w kwartalniku "Młodzi o polityce". Interesuje się myślą feministyczną i wyzwaniami demokracji liberalnej.  

Contributions: