Lidia Dąbrowska
Asystentka Dyrekcji/ Public Relations
Lidia Dąbrowska

absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat zaangażowana w bilateralne, polsko-niemieckie projekty, związane m.in. z bezpieczeństwem wewnętrznym. W latach 2001-2004 pracowała w Konsulacie Generalnym RFN w Gdańsku, następnie w MSWiA przy projektach PHARE przygotowujących wejście Polski do Schengen. W latach 2007-2013 pracowniczka wydziału politycznego Ambasady RP w Berlinie.  

Contact

lidia.dabrowska@pl.boell.org

Tel.+48 22 44 01 333
Języki: polski, niemiecki, angielski