Lidia Dąbrowska
Asystentka Dyrekcji/ Public Relations

absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat zaangażowana w bilateralne, polsko-niemieckie projekty, związane m.in. z bezpieczeństwem wewnętrznym. W latach 2001-2004 pracowała w Konsulacie Generalnym RFN w Gdańsku, następnie w MSWiA przy projektach PHARE przygotowących wejście Polski do Schengen. Przez ostatnie 6 lat pracowniczka wydziału politycznego Ambasady RP w Berlinie. Od lutego 2015 do maja 2017 koordynowała program Energia i Klimat.

Contact

Tel.+48 22 44 01 333
Języki: polski, niemiecki, angielski