Maciej Łepkowski
Architekt krajobrazu, działacz i edukator

Architekt krajobrazu, działacz i edukator zaangażowany w temat projektowania regeneratywnego i rozwoju przestrzennego w aspekcie przyrodniczym i żywnościowym. Współtwórca programu wsparcia ogrodnictwa miejskiego Bujna Warszawa oraz wielu inicjatyw edukacyjnych i badawczych w tym zakresie. W CoopTech Hub odpowiedzialny za rozwój etycznej platformy najmu krótkoterminowego Fairbnb.coop oraz refugees.fairbnb.coop skierowanej dla osób w kryzysie uchodźczym. Na co dzień związany z Osiedlem Jazdów, gdzie współprowadzi ogród społecznościowy Motyka i Słońce oraz Solatorium.

Contributions: