Maria Dębińska

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN, gdzie przygotowuje pracę doktorską o osobach transpłciowych w Polsce.