Marta Sapała
dziennikarka, pisarka, freelancerka

Zajmuje się tematami społecznymi i środowiskowymi. Pracuje nad książkowym reportażem o zapachowej jakości powietrza w Polsce.

Contributions: