Mathieu Willard
animator ARC2020

Jako analityk WPR i animator ARC2020 Mathieu zgłębia zawiłości Wspólnej Polityki Rolnej i proponuje analizy zaznaczające zarówno zmiany, których potrzebuje europejskie rolnictwo i obszary wiejskie, jak i środki do ich osiągnięcia. W swojej działalności w ARC2020 pracuje nad budowaniem połączeń między stronami zaangażowanymi w WPR żeby pomóc w budowaniu lepszej przyszłości dla rolnictwa.