Michał Sutowski
członek zespołu Krytyki Politycznej oraz Instytutu Studiów Zaawansowanych

Politolog, tłumacz, publicysta.  Absolwent Kolegium Międzydziedzinowych  Indywidualnych Studiów  Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.