Miłosława Stępień
Sekretarzyni Generalna Partii Zieloni

Mieszka w Koninie, mieście znajdującym się w regionie wydobycia węgla brunatnego (zagłębie konińskie, Wielkopolska Wschodnia). Jest aktywistką antykopalnianą zaangażowaną w działania na rzecz przeprowadzenia Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Działa również prężnie w lokalnych ruchach miejskich i jest prezeską Stowarzyszenia Akcja Konin (wchodzące w skład Kongresu Ruchów Miejskich). Zawodowo zajmuje się tłumaczeniami i redakcją językową tekstów akademickich, a naukowo specjalizuje się w kulturoznawstwie i literaturoznawstwie, głównie w zakresie kinematografii i literaturach Afryki. 

Contributions: