Monika Cymerys
Stażystka w Programie Demokracja i Prawa Człowieka
Monika Cymerys

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka programu Erasmus na Aarhus University. Doświadczenie zdobywała w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Ambasadzie Polski w Ottawie. Interesuje się polityką europejską w zakresie demokracji, praw człowieka i spraw międzynarodowych.