Nina Jankowicz
Nina Jankowicz

Nina Jankowicz

jest uznaną na świecie ekspertką od dezinformacji i demokratyzacji oraz autorką dwóch książek: How to Lose the Information War (Bloomsbury 2020), którą The New Yorker nazwał "przekonującą nową książką na temat dezinformacji jako strategii geopolitycznej", oraz How to Be A Woman Online (Bloomsbury 2022), podejmującą temat badań nadużyć i dezinformacji w sieci oraz podającą wskazówki dotyczące walki z nimi, którą Booklist nazwał "niezbędną". Obecnie jest wiceprezeską w brytyjskim Centre for Information Resilience, organizacji non-profit skupionej na przeciwdziałaniu dezinformacji. Jankowicz doradzała rządom, organizacjom międzynarodowym i firmom technologicznym, a także zeznawała przed Kongresem USA, Parlamentem Zjednoczonego Królestwa i Parlamentem Europejskim.

W 2022 roku Jankowicz została wyznaczona do kierowania Disinformation Governance Board, wewnątrzagencyjną jednostką zajmującą się najlepszymi praktykami i koordynacją w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego; zrezygnowała z tego stanowiska po tym, jak długotrwała kampania dezinformacyjna spowodowała porzucenie projektu przez administrację Bidena. W latach 2017-2022 Jankowicz odbywała stypendia w Wilson Center, gdzie była związana z Instytutem Kennana i Programem Innowacji Naukowo-Technicznych i prowadziła działania badania dotyczące wpływu dezinformacji na kobiety, mniejszości, działaczy demokratycznych i wolność słowa na świecie. W latach 2016-17 doradzała ukraińskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych w zakresie dezinformacji i komunikacji strategicznej pod auspicjami Fulbright-Clinton Public Policy Fellowship. Na początku swojej kariery zarządzała programami pomocy dla demokracji w Rosji i na Białorusi w National Democratic Institute.

 


 

Contributions: