Piotr Trzaskowski
Kierownik Programu Energia & Klimat do października 2020

Politolog i działacz społeczny od 10 lat związany z sektorem NGO w Polsce i Europie Wschodniej. Tematyką transformacji energetycznej zajmował się w organizacjach CEE Bankwatch Network i European Climate Foundation. Później zainicjował powstanie Akcji Demokracji, której był również dyrektorem. Jako freelancer wspierał organizacje i ruchy społeczne w Polsce zajmujące się ochroną przyrody, edukacją polityczną i obroną praworządności. Członek Executive Comittee CEE Bankwatch Network. Absolwent 25. edycji Szkoły Liderów Politycznych. W wolnym czasie Piotr współtworzy spółdzielnię spożywczą Dobrze i gra w ultimate frisbee. W Fundacji kierował programem Energia i Klimat do końca października 2020 r. 

Contact

piotr.trzaskowski@pl.boell.org
Tel.+48 22 44 01 333
języki: polski, angielski