Prof. Małgorzata Fuszara

socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od sierpnia 2014 roku Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Jedna z liderek Kongresu Kobiet.

Contributions: