Urszula Stefanowicz
Koordynatorka projektów w Polskim Klubie Ekologicznym Oddział Mazowiecki

Koordynatorka projektów, specjalistka ds. polityki klimatycznej i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Długoletnia obserwatorka międzynarodowych negocjacji klimatycznych ONZ, w imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego Oddział Mazowiecki  uczestniczyła w 7 Konferencjach Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Poznań, Kopenhaga, Durban, Doha, Warszawa, Paryż, Bonn); magister leśnictwa, ukończyła również studia podyplomowe z dziennikarstwa, a także Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.