Zofia Bieńkowska
doktorantka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim

badaczka w Instytucie Antropologii Społecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Contributions: