Zuzanna Warso
Koordynatorka działu Europa Praw Człowieka

Zuzanna Warso koordynuje udział Fundacji w europejskich projektach badawczych dotyczących etyki nowych technologii i postępu naukowego oraz ich wpływu na prawa człowieka. Zajmuje się ponadto tematyką praw kobiet. Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologii angielskiej na UW, a także aplikantką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, wiceprzewodniczącą Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.