„Nazywam się Miliard”, czyli solidarnie i tanecznie przeciw przemocy wobec kobiet

„Nazywam się Miliard”, czyli solidarnie i tanecznie przeciw przemocy wobec kobiet

Uczestniczki akcji "Nazywam się Miliard" 2017 z transparentami w WarszawieUczestniczki akcji "Nazywam się Miliard" 2017 z transparentami w Warszawie – Autor/ka: Feminoteka. Creative Commons License LogoZdjęcie na licencji Creative Commons License.

Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy. Ten fakt zapoczątkował w 2012 roku międzynarodową kampanię społeczną „One Billion Rising”. Stanowi okazję do wspólnego tańca pełnego radości, wzbudzającego poczucie wewnętrznej siły i symboliczne odzyskanie kontroli nad własnym ciałem. Inspirująca deklaracja wiary, że występując razem możemy zmieniać rzeczywistość.

Julia Maciocha

14 lutego już po raz piąty kobiety na całym świecie protestowały przeciwko przemocy. W tym roku w Polsce niemal 80 miejscowości tańczyło pod wspólnym hasłem sprzeciwu wobec gwałtów na randkach. Gwałt nadal jest w naszym kraju tematem tabu, brakuje odpowiednich i rzetelnych badań statystycznych, a także właściwych programów edukacyjnych i profesjonalnej pomocy dla ofiar.

W Warszawie akcja Feminoteki wspierana przez Fundację im. Heinricha Bölla po raz kolejny odbyła się w samym centrum, dzięki czemu dociera do jak największej liczby osób – nie tylko bezpośrednio uczestniczących, ale także przypadkowych przechodniów, których wieczorem w okolicach Domów Centrum jest bardzo dużo.

W tym roku prawie 100 osób zatańczyło pomimo mrozu, a energia kobiet rozświetliła na różowo warszawski pasaż Wiecha. Ze specjalnie dostosowanym układem wystąpiły z nami również kobiety z niepełnosprawnościami, którym często jeszcze trudniej uzyskać odpowiednią pomoc w przypadku doświadczania przemocy. W tym roku poza układem tanecznym specjalnie na tę okazję zorganizowany Chór Cór odśpiewał polską wersję piosenki przewodniej akcji. Protest jak co roku wspierali również mężczyźni. Każda z osób uczestniczących otrzymała przypinkę z logiem akcji. Mówiłyśmy o skali przemocy wobec kobiet, o przemocy, której doświadczają młode dziewczyny wchodzące dopiero w intymne relacje, a także o tym, co udało nam się przez te 5 lat wspólnej akcji „wytańczyć”.

Postulaty:

 1. Stworzenia programów profilaktycznych z zakresu prewencji przemocy (w szczególności przemocy domowej, w szkołach z uwzględnieniem rozkładu płciowego). Programy powinny być konsultowane z partnerami społecznymi: środowiskiem nauczycielskim, specjalistami/ specjalistkami z danych dziedzin, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przemocą wobec kobiet i dziewcząt.
 2. Wprowadzenia do lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie edukacji na temat gwałtów na randce (skierowanej także do chłopców i mężczyzn) w szkołach i instytucjach.
 3. W programach kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek należy uwrażliwiać na problemy związane ze stereotypowym postrzeganiem ról płciowych, na znaczenie, jakie w procesie socjalizacji mają przekonania i oczekiwania nauczycieli i nauczycielek wobec uczniów i uczennic.

Powiązane treści

 • Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce

  Raport Fundacji Feminoteka, przygotowany przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, przedstawia wyniki badania jakościowego przeprowadzonego z ofiarami gwałtów oraz z osobami, które z nimi pracują: policjantami, ginekologami, pracownikami organizacji pomocowych. Wszystkich pytano o opinie, gdzie i jakiej pomocy kobieta może oczekiwać oraz jakie przysługują jej prawa. Raport zawiera też informacje statystyczne, opinie prawne, psychologiczne dotyczące gwałtów w Polsce, a także ocenę rządu w realizacji działań, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskowi przemocy seksualnej jak też wprowadzeniu odpowiednich procedur dla szybkiego obejmowania ochroną kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej.

 • Przemoc ekonomiczna w związkach

  W ramach grantu Fundacji im. Heinricha Bölla Instytut Spraw Publicznych zrealizował pierwsze w Polsce kompleksowe badania  ilościowe i jakościowe oraz analizę prawną przy współpracy z przedstawiciel(k)ami instytucji państwowych i wymiaru sprawiedliwości wokół tematyki przemocy ekonomicznej. Niniejszy raport zawiera wyniki i rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w krajowym systemie przeciwdziałania przemocy.

 • Ataki w Kolonii: przemoc, mizoginia i ksenofobia

  Masowe napaści na tle seksualnym i rabunkowym w niemieckich miastach wywołały falę wzajemnych oskarżeń i rozgrywek politycznych. Jednakże obwinianie kobiet czy europejskiej polityki otwartych granic nie przysłuży się ani ofiarom, ani uchodźcom szukającym bezpiecznej przystani na Starym Kontynencie. Anglojęzyczny komentarz Mackenzie Nelson o zgubnych skutkach kampanii antyimigranckich oraz reakcjach władz, mediów i środowisk feministycznych na przestępstwa.

  Mackenzie Nelson

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz