(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Okładka: "(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa"
15 marca 2017 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Piotr Buras
Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja im. Heinricha Bölla
Bezpłatnie
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: Marzec 2017
Liczba stron: 10
Licencja: CC-BY-SA 3.0
Język publikacji: Polski
ISBN: 978-83-62338-95-5

Trzy lata temu Europa była świadkiem przemocowego zagarnięcia terytorium jednego państwa przez drugie. Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Dwa lata temu w Mińsku podpisano porozumienie, którego oficjalnym celem jest przywrócenie pokoju we wschodniej Ukrainie. Jednak żadne z jego postanowień nie zostało w pełni wprowadzone w życie. Znaczące wydarzenia jak fala migracji, ataki terrorystyczne, Brexit czy kontrowersyjne decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych odwróciły w ostatnim czasie uwagę europejskiej opinii publicznej od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Pora by temat powrócił na agendę i pora na refleksję nad polityką Unii wobec konfliktu.

W raporcie "(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa” jego autorzy -Piotr Buras i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – argumentują, że dzisiejsze podejście UE cechuje istotne napięcie: jej główny cel operacyjny (wykonanie kolejnych punktów porozumienia mińskiego) jest sprzeczny z celem strategicznym i geopolitycznym: utrzymaniem demokratycznej i stabilnej Ukrainy oraz udaremnieniem Moskwie możliwości zmiany porządku międzynarodowego. Analizę rozpoczyna nakreślenie znaczenia tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego (część 1) oraz polityki Rosji wobec Zachodu (część 2). Wychodząc od tej perspektywy, autorka i autor pokazują następnie ryzyka związane z procesem implementacji porozumienia mińskiego (część 3) oraz przedstawiają na koniec kilka wniosków dla polityki UE.

Polityka wobec konfliktu ukraińskiego w znacznym stopniu zdefiniuje zasady i warunki, na jakich zostanie zbudowany nowy europejski ład.”

Mamy nadzieję, że raport przyczyni się do trwającej debaty i znalezienia trwałego rozwiązania korzystnego dla Ukrainy, Europy i Unii Europejskiej.

Publikacja powstała w ramach programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. 

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz