(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja im. Heinricha Bölla
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
Marzec 2017
Number of Pages
10
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-62338-95-5

Trzy lata temu Europa była świadkiem przemocowego zagarnięcia terytorium jednego państwa przez drugie. Aneksja Krymu przez Moskwę, prowokacje i wsparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy były początkiem trwającego do dziś konfliktu zbrojnego. Dwa lata temu w Mińsku podpisano porozumienie, którego oficjalnym celem jest przywrócenie pokoju we wschodniej Ukrainie. Jednak żadne z jego postanowień nie zostało w pełni wprowadzone w życie. Znaczące wydarzenia jak fala migracji, ataki terrorystyczne, Brexit czy kontrowersyjne decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych odwróciły w ostatnim czasie uwagę europejskiej opinii publicznej od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Pora by temat powrócił na agendę i pora na refleksję nad polityką Unii wobec konfliktu.

W raporcie "(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa” jego autorzy -Piotr Buras i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – argumentują, że dzisiejsze podejście UE cechuje istotne napięcie: jej główny cel operacyjny (wykonanie kolejnych punktów porozumienia mińskiego) jest sprzeczny z celem strategicznym i geopolitycznym: utrzymaniem demokratycznej i stabilnej Ukrainy oraz udaremnieniem Moskwie możliwości zmiany porządku międzynarodowego. Analizę rozpoczyna nakreślenie znaczenia tego sporu w kontekście dyskusji o modelu bezpieczeństwa europejskiego (część 1) oraz polityki Rosji wobec Zachodu (część 2). Wychodząc od tej perspektywy, autorka i autor pokazują następnie ryzyka związane z procesem implementacji porozumienia mińskiego (część 3) oraz przedstawiają na koniec kilka wniosków dla polityki UE.

Polityka wobec konfliktu ukraińskiego w znacznym stopniu zdefiniuje zasady i warunki, na jakich zostanie zbudowany nowy europejski ład.”

Mamy nadzieję, że raport przyczyni się do trwającej debaty i znalezienia trwałego rozwiązania korzystnego dla Ukrainy, Europy i Unii Europejskiej.

Publikacja powstała w ramach programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.