U wioseł i za sterem. Kobiety w polskiej polityce zagranicznej.

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
marzec 2019
Number of Pages
75
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
ISBN: 978-83-7689-332-7

Raport powstał w oparciu o analizę danych zastanych oraz 27 wywiadów pogłębionych z Polkami działającymi w sferze polityki zagranicznej: dyplomatkami, urzędniczkami, polityczkami, ekspertkami z uczelni i think tanków oraz dziennikarkami.

Główne pytania badawcze skupiają się na sprawdzeniu, czy istnieją nierówności, tak zwane gender gap, między kobietami i mężczyznami działającymiw polityce zagranicznej, także czym są one powodowane. Istotną kwestią jest również pytanie o to, czy większa reprezentacja kobiet w branży przekłada się na politykę zagraniczną, która uwzględnia „tematykę kobiecą” oraz równość płci jako istotne zagadnienia.

Table of contents

Główne wnioski 5
Metodologia 7
Kobiety na stanowiskach związanych z kształtowaniem polityki
zagranicznej – dane liczbowe 11
Kobiety kształtujące polską politykę zagraniczną – ustalenia
z wywiadów pogłębionych 27
Rekomendacje z perspektywy respondentek 61
Komentarz do wyników badań 65
Noty o autorkach 73
Partnerzy projektu 75