Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej

Polityka protestu

Celem projektu Fundacji im. Heinricha Bölla i Collegium Civitas jest pobudzenie debaty i zwiększenie wśród polskich ekspertów i ekspertek wiedzy na temat protestów w różnych krajach regionu Europy Środkowej. Poprzez pokazanie uwarunkowań i form protestów staramy się również zrozumieć szersze problemy demokracji i systemów politycznych w naszych krajach pod kątem dyskusji na temat wpływu populizmu na ich funkcjonowanie. Seminaria i analizy poświęcone protestom w Bułgarii, Bośni, Niemczech, Rumunii, Polsce i na Węgrzech służą refleksji nad problemami i wyzwaniami stojącymi również przed Polską.

Informacje o projekcie

Miasto jako pole walki czy wspólny projekt? Ruchy miejskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Czym charakteryzują się ruchy miejskie w Europie Środkowej i Wschodniej? Czy mieszkańcy Warszawy mobilizują się wokół tych samych kwestii co mieszkańcy Moskwy czy Bukaresztu? Czy w relacji z miastem budujemy nowe tożsamości? Na pytania te odpowiadała szwedzka badaczka prof. Kerstin Jacobsson podczas seminarium eksperckiego oraz w rozmowie z Joanną Erbel i Edwinem Bendykiem w Państwomiasto.

Kalina Marciniak, Gert Röhrborn

Mobilizacja polityczna na Węgrzech w latach 2010-2014

Skala protestów na post-transformacyjnych Węgrzech  osiągnęła podczas drugiej kadencji rządów Orbána bezprecedensowe rozmiary. Demokratyczne reakcje nabrały wyraźnego rozpędu  podczas szeroko zakrojonych lewicowych protestów w celu obrony demokracji liberalnej w czasie, kiedy kryzys europejski mobilizował raczej do jej krytyki.  W ramach projektu „Polityka protestu” politolog Mihály Gyimesi przeanalizował protesty wyjaśniając relacje między powszechnym poparciem a sprzeciwem.

Polityka protestu w Rumunii: casus “Save Bucharest“

Wzmożony aktywizm miejski i ekologiczny w Europie Środkowej może świadczyć o wykształcaniu się nowej fali ruchów oddolnych. Seminarium z cyklu "Polityka protestu" w dn. 24.09 poświęcone będzie przypadkowi “Save Bucharest” jako laboratorium nieformalnego wypracowywania i instytucjonalizacji nowych znaczeń społecznych.

Polityka globalnego protestu. Wykład Iwana Krastewa

Czy ruchy oburzonych zmienią oblicze demokracji i uprawiania polityki? Co  wywołuje globalne rewolty - technologia, sytuacja ekonomiczna, zeitgeist? Wybitny politolog Iwan Krastew przedstawił najnowsze tezy dot. związków między protestami a demokracją na warszawskim wykładzie inaugurującym projekt "Polityka protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej" Fundacji im. Heinricha Bölla i Collegium Civitas.

Społeczeństwo & Partycypacja

Jak mawiał nasz mentalny patron Heinrich Böll, „Wtrącanie się jest jedyną możliwością na pozostanie realistą” i zgodnie z jego mottem wspieramy różne formy aktywnego udziału obywateli i obywatelek w życiu społecznym i walce o demokratyczny i przyjaznym wszystkim świat. Szczególnie bliskie są nam ruchy miejskie, prawa i wolności w cyfrowym świecie oraz rozwój zielonych sił politycznych w Polsce i regionie.

Wydarzenia

-