Oferty pracy i stażu

 

OFERTA PRACY

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

poszukuje

Kierownika/ Kierowniczki w programie regionalnym "Europa i Sprawy Międzynarodowe”

od 01.11.2021 r. w wymiarze pełnego etatu

 

Do zadań Kierownika/ Kierowniczki należeć będzie:

 • koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Przedstawicielstwa Fundacji w obszarze polityki europejskiej i międzynarodowej 
 • współpraca podmiotów zajmujących się polityką europejską i międzynarodową w ramach sieci krajowych i międzynarodowych
 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja, planowanie i sprawozdawczość z działań własnych Przedstawicielstwa Fundacji oraz z działań realizowanych we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi, centralą w Berlinie i innymi biurami zagranicznymi Fundacji 
 • współpraca przy opracowywaniu strategii promujących aktywności z zakresu polityki zagranicznej oraz działań promocyjnych Przedstawicielstwa Fundacji
 • współdziałanie przy realizacji misji Fundacji, tj. działań zmierzających do wzmacniania mechanizmu partycypacji społecznej oraz zwalczania dyskryminacji.

Oczekiwania wobec Kierownika/ Kierowniczki:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość struktur, instrumentów oraz strategii UE, w szczególności w odniesieniu do polityki zagranicznej
 • mile widziana znajomość polityki Unii Europejskiej: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, polityka rozszerzenia, polityka sąsiedztwa i polityka wschodnia
 • znajomość środowisk w w/w obszarach w Polsce
 • znajomość zielonej polityki w tematyce europejskiej i międzynarodowej
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
 • biegła znajomość języka angielskiego, dobrze widziana znajomość języka niemieckiego
 • znajomość celów Fundacji
 • kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • umiejętność pracy w zespole jak również pracy samodzielnej

Oferta ze strony Fundacji:

 • doświadczenie pracy w międzynarodowej organizacji
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym zespole w centrum Warszawy
 • duża samodzielność i kształtowanie stanowiska pracy
 • możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów
 • bonusy pracownicze

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców oraz oświadczenie (1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i załączonych dokumentach prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 30.09.2020 r. na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 11 – 14.10.2021.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko Kierownika/ Kierowniczki w programie regionalnym "Europa i Sprawy Międzynarodowe”  jest Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45.  Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla odpowiedzialni za rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy*. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

* W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla prosimy o umieszczenie oświadczenia (2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Oświadczenia mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji.

(2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru

 

 

Fundacja

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze czterech programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Energia i KlimatPolityka Międzynarodowa oraz Europejska Polityka Rolna.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach, zapisywania się na newsletter oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Mixcloud, Youtube.