Polityka prywatności

Publiczny wykaz procedur

Zgodnie z  § 4g federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) pełnomocnik ds. ochrony danych ma obowiązek na wniosek udostępnić każdej osobie w odpowiedniej formie dane określone w § 4e BSDG. Niniejszym wypełniamy to zobowiązanie.

1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego

Fundacja im. Heinricha Bölla

2.  Dyrekcja generalna:

Dr. Livia Cotta
Koordynator przetwarzania danych: Bert Bloss 

3. Adres:

Fundacja im. Heinricha Bölla
Schumannstraße 8
10117 Berlin

Tel: (030) 285 34-0
Fax: (030) 285 34-109
E-Mail: info@boell.de lub datenschutz@boell.de

4.  Cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych:

Fundacja im. Heinricha Bölla jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, federalnie zorganizowaną niemiecką fundacją obejmującą centralę w Berlinie i placówki w 16 krajach związkowych.  Nadrzędnym zadaniem Fundacji jest edukacja obywatelska, a do obszarów tematycznych należą:

 • Polityka międzynarodowa
 • Gospodarka i polityka społeczna
 • Demokracja
 • Ekologia
 • Edukacja i kultura
 • Feminizm i demokracja płci
 • Migracja, integracja, różnorodność

W celu upowszechniania tych tematów w debacie publicznej, Fundacja podejmuje rozmaite działania. Kluczowe formaty aktywności:

 • Kongresy
 • Konferencje i debaty
 • Seminaria
 • Warsztaty
 • Cykliczne dyskusje

W ramach wspierania młodych talentów berlińska centrala prowadzi program stypendialny o wielostopniowym procesie rekrutacji. Dane osobowe osób kandydujących są przechowywane przez maksymalnie pół roku, a następnie usuwane. Dane stypendystów i stypendystek są dokumentowane zgodnie ze wskazanymi terminami. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych odbywa się wyłącznie w ramach realizacji wymienionego celu.  

5. Opis grup osób i dotyczących ich danych lub kategorii danych:  

 • Osoby uczestniczące w projektach Fundacji
 • Partnerzy kooperacyjny
 • Zleceniobiorcy, osoby zatrudnione na umowę o dzieło/ zlecenie
 • Osoby zatrudnione w Fundacji
 • Stypendyści/stypendystki i kandydaci/kandydatki

6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

 • podmioty publiczne w przypadku występowania nadrzędnych przepisów prawa
 • podmioty wewnętrzne w ramach realizacji celów wymienionych w punkcie 4

7. Terminy usuwania danych:

Ustawodawca wyznaczył różne obowiązki i terminy dotyczące przechowywania danych. Po upływie tych terminów dane są kasowane automatycznie, o ile nie są już niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 4 lub nie zgłoszono wniosku o ich usunięcie.

8. Przekazywanie danych do państw trzecim:

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państw trzecim.

Jan Schallaböck
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych
Fundacja im. Heinricha Bölla