Równość płci. Temat dla dziennikarek i dziennikarzy

Bezpłatnie

Oddając głos zwolenni(cz)kom (choć nie bezrefleksyjnym) działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn broszura przyczynia się do lepszej społecznej rozmowy, do uczciwszego dialogu. Dziennikarze i dziennikari są najlepszym współczesnym medium między różnymi opiniami społecznymi, w ogromnej mierze wpływają bowiem na kształt debaty publicznej.

Wydanie tej broszury  poprzedziło seminarium „Równość płci –zadanie dla mediów?” w październiku 2004 roku. Zastanawiano się, czy  i w jakim stopniu dziennikarze i dziennikarki mogą realizować perspektywę równości płci w swojej pracy,  jakiestoją przed nimi wyzwania, jakie możliwości. Przedstawicielki i przedstawiciele mediów spotykali  się  z osobami, które kwestią równości płci zajmują się na co dzień lub mają na ten temat wyraźne zdanie, mogące wpływać na rzeczywistość. Spotkania te inspirowały  do wielu gorących dyskusji, prowadząc do „twórczego fermentu”.

Główne zasady:

- język bez dyskryminacji, schematów, podwójnych standardów i stereotypów

- właczanie perspektywy równościowej do omawianego tematu

- poświęcanie takiej samej uwagi problemom kobiet i mężczyzn

- oddanie głosu ekspertkom i bohaterom

- ocena zdjęć pod kątem równej reprezentacji kobiet i mężczyzn

Publikacja zrealizowana dzięki współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.

Product details
Date of Publication
2004
Publisher
Równość płci temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek Fundacja „Partners” Polska
Number of Pages
48
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Równy status płci? Dodaj do słownika!  s. 3

Alfabet równości płci s. 6

Standardy równościowe BBC s. 11

Sergiusz Kowalski, Uczciwy dialog o równouprawnieniu płci s. 15

Eliza Olczyk, Media o równościowa perspektywa s. 22

Anna Nowacka-Isaksson, Równość a media w Szwecji s. 27

Joanna Klimczyk, Językowa tama s. 31

Maja Branka, Równe prawa, równe szanse, (nie)równa rzeczywistość... czyli europejska polityka równości płci s. 40

Lista kontrola s. 42

Przydatne adresy s. 46

Równość płci w Internecie s. 47