Białoruś - stracona szansa na zmiany?

Usunięto obraz.

 

Choć system polityczny Białorusi daleki jest od demokratycznego, każde kolejne wybory budzą nadzieję na wprowadzenie standardów demokratycznych oraz wzmocnienie białoruskiej opozycji.

W przedpolu wyborów parlamentarnych na Białorusi, które odbyły się 28 września, sytuacja na Białorusi pełna była przeciwstawnych sobie sygnałów – z jednej strony obserwować można było symptomy złagodzenia systemu autorytarnego takie jak np. zwolnienie więźniów politycznych, z drugiej zaś siły opozycyjne doświadczyły wzrostu represji. Prezydent Łukaszenka, bez politycznego poparcia Moskwy i finansowego wsparcia z jej strony (co oznaczać będzie negatywne, jeśli nie katastrofalne skutki dla gospodarki białoruskiej) zmienił swój kurs na powolne (tudzież pozorne?) otwarcie na Unię Europejską.

Jednocześnie konflikt gruziński zmienił optykę Zachodu na cały region post-sowiecki. UE rozważa zniesienie sankcji wobec Białorusi, doszło już do pierwszych spotkań na szczeblu ministerialnym między Polską a Białorusią. O wynikach wyborów, ich konsekwencjach dla białoruskiego społeczeństwa jak i rozwoju sytuacji na linii UE – Białoruś dyskutowali Andrew Wilson, ekspert European Council on Foreign Relations, Vitali Silitski, dyrektor Belarusian Institute for Strategic Studies oraz polski ekspert Paweł Wołowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Spotkanie prowadził prof. Wawrzyniec Konarski, politolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Punktem wyjścia do dyskusji były analizy V.Silitskiego i A.Wilsona przygotowane na zlecenie Fundacji im. Heinricha Bölla. 

Program debaty (pdf, 129 kB)
Relacja z debaty (pdf, 129 kB)
Analiza: Pogruzińskie wybory, A. Wilson (pdf, 145 kB)
Analiza: Parlamentarne (nie)wybory, V. Silitski (pdf, 167 kB)