Dwa lata Partnerstwa Wschodniego - rezultaty i perspektywy

8 czerwca 2011 roku, godz. 10:00-16:30

Fundacja Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a,Warszawa

Celem konferencji było dokonanie oceny dotychczasowych osiągnięć inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i podjęcie debaty na temat perspektywy jej rozwoju. Szczególna uwaga została poświęcona roli Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego jako instrumentu demokratyzacji państw Europy Wschodniej.

Program konferencji:
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji:
Jacek Kucharczyk, Prezes ZarząduInstytutu Spraw Publicznych
Ewa Kulik - Bielińska, Dyrektor Wykonawczy, Fundacja im. Stefana Batorego
Wolfgang Templin, Dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

10.15 – 10.45 Przemówienia wprowadzające:
Andrzej Cieszkowski, Pełnomocnik ds. Partnerstwa Wschodniego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Maciej Stadejek, Policy Officer, Departament ds. Rosji, Wschodniego Sąsiedztwa I Bałkanów Zachodnich, Europejska Służba Działań Zewnętrznych

10.45 –12.20 Perspektywy dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego - ocena propozycji Komisji Europejskiej
Markijan Malskyj, Ambasador Nadzwyczayjny i Pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Ukraina
Tamar Beruchashvili, doradczyni Ministra Spraw Zagranicznych, Gruzja
Elżbieta Kaca, Ekspert, Instytut Spraw Publicznych, Polska
Dzianis Melyantsou, Analityk, Belarussian Institute for Strategic Studies, Białoruś
Alex Oprunenco,Dyrektor Programu Międzynarodowego, Expert Grup, Mołdawia

Moderacja: Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

12.20 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego jako instrument demokratyzacji państw wschodnioeuropejskich
Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Gabriela Svarovska, Ekspert, Czechy
Jacek Kucharczyk, Prezes ZarząduInstytutu Spraw Publicznych
Iris Kempe, Dyrektor, Fundacja im. Heinricha Bölla, Gruzja
Moderacja: Jeff Lovitt, Dyrektor Wykonawczy, PASOS, Czechy

14.30 – 14.50 Przerwa kawowa

14.50 – 16.30 Perspektywy liberalizacji reżimu wizowego w państwach PW
Tamara Pataraia, Ekspert, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development
Jeff Lovitt, Dyrektor Wykonawczy, PASOS, Czechy
Piotr Rakowski, Radca Ministra, Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Piotr Kaźmierkiewicz, Ekspert, Instytut Spraw Publicznych
Moderacja: Joanna Fomina, Fundacja im. Stefana Batorego

Policy paper Eastern Partnership Civil Society & how to improve it w formacie PDF.