Energie w mieście

Katrzyna Michałowska-Knap i Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej

Zielony Jazdów

30 sierpnia 2013, 19:00-20:30
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Film z debaty "Energie w mieście"

Podczas wykładu Globalne problemy – lokalne rozwiązania: „Energie w mieście” Grzegorz Wiśniewski omówił potencjał mieszkanek i mieszkańców miast w kształtowaniu polityki energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Miasta do tej pory żyły wyłącznie dzięki dostawom energii. Obecnie wykorzystują jednak głównie paliwa kopalne, których zasoby są ograniczone, coraz bardziej uzależniają od importu z zagranicy, a produkty ich spalania szkodzą naszemu zdrowiu i środowisku. Alternatywa: zwrot ku źródłom odnawialnym oraz prosumpcji - aktywnej, świadomej produkcji, konsumpcji i sprzedaży nadwyżek czystej energii. W słynnej książce „Małe piękne” z 2000 r. Amory Lowins doliczył się 218 korzyści środowiskowych, ekonomicznych, społecznych z tzw. „generacji rozproszonej”, czyli wytwarzania energii lokalnie, blisko odbiorców – tam gdzie energia jest faktycznie zużywana. Przez ponad dekadę, koncepcja energetyki obywatelskiej nie mogła się przebić w energetyce. Neoliberalna ekonomia oraz taktyczny sojusz administracji i korporacji energetycznych przekonały opinię publiczną, że bezpieczeństwo zapewnia jedynie scentralizowana, wielkoskalowa energetyka. Dziś podejścia „małe jest piękne” nie wolno już utożsamiać z utopią. Wzrost emisji zanieczyszczeń i cen energii z „molochów”, postęp w produkcji mikroinstalacji, aspiracje rosnącej klasy średniej oraz zdobycze elektroniki i technologii internetowych (inteligentne domy i sieci, możliwość dzielenia się nadwyżkami energii) dały podstawy do powszechnej transformacji energetycznej. Jej główną siłą napędową w Niemczech jest świadome społeczeństwo. Polacy i Polki mają ogromny potencjał prosumencki. Najnowszy raport IEO potwierdza, że nawet 2,5 miliona z nas może uczestniczyć w tej pokojowej, ale nieuchronnej rewolucji.

Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej. Przewodniczący Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. energetyki zrównoważonej środowiskowa (2008/2009). Członek Komitetu sterującego ds. zaawansowanych technologii energetycznych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Redaktor i autor ekspertyz ministerialnych i licznych raportów m.in. „Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje”, „Morski wiatr kontra atom”, „Krajowy plan mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku". Kierował badaniami finansowanymi z budżetu na naukę, projektami UNDP/ONZ na rzecz czystej energii oraz strategicznymi ekspertyzami dla rządu RP (opracowanie „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” i projektu ustawy dot. odnawialnych źródeł energii). Pomysłodawca i założyciel (2011r.) oraz pierwszy przewodnicy związku innowacyjnych firm zielonej gospodarki – ZP FEO. Interesuje się planowaniem strategicznym, ekonomiką sektora energetycznego i monitoringiem sektora energetyki odnawialnej.
Więcej o rewolucji energetycznej: portal dot. niemieckiej Energiewende.