Europa Społeczna

logo Kongresu Europa Społeczna

Związek Nauczycielstwa Polskiego

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35, Warszawa

Siódmego września 2013 roku odbył się Kongres Europa Społeczna poświęcony problemom edukacji, zdrowia, internetu i obywatelstwa cyfrowego oraz przyszłości Europy po pakcie fiskalnym. W międzynarodowym gronie debatowano o solidarności i wizjach wspólnego dobra oraz alternatywach do obecnej polityki unijnej.

Wywiad ze Sławomirem Broniarzem "Wyjść z getta edukacyjnego" w magazynie "Kontakt"

Wywiad z Danutą Kuroń "Edukacja i zmiana świata" w magazynie "Kontakt"

Wywiad z Jean Lambert "Nowe szanse nowej szkoły" w magazynie "Kontakt"

PAP o panelu "Internet i obywatelstwo cyfrowe"

ZGRZYT o Kongresie

Relacja ze strony Kongresu

Europarlamentarzystki z Wielkiej Brytanii i Niemiec, wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, działacze ruchów społecznych, eksperci i liderzy związkowi wzięli udział w pierwszym Kongresie Europa Społeczna. Zieloni, ruchy społeczne i związki zawodowe rozmawiały o wizji trwałego i bezpiecznego rozwoju w czasach europejskiego kryzysu. Rozwój taki wymaga nowych sojuszy. - Gdy Polska blokuje europejską politykę klimatyczną, polscy Zieloni rozmawiają z górniczymi związkowcami o przyszłości energetyki - mówiła współprzewodnicząca Partii Zieloni, Agnieszka Grzybek.

 

- Potrzebne jest europejskie obywatelstwo socjalne – postulowała Grzybek – Unia Europejska potrzebuje nie tylko wspólnej polityki zagranicznej, ale i wspólnej polityki społecznej i budżetowej; tych samych praw obywatelskich, pracowniczych i praw człowieka dla wszystkich Europejek i Europejczyków. Nie może to jednak polegać na równaniu w dół, do państw o najniższych standardach. 

 

- Zmiany w służbie zdrowia i edukacji - zauważył współprzewodniczący Partii Zieloni Adam Ostolski - zachodzą w czasie demontażu systemu zabezpieczeń społecznych, usprawiedliwianego kryzysem ekonomicznym. Tymczasem od lat rządzą nami ekonomiczni analfabeci – mówił Ostolski, który przypomniał że ekonomia to nauka o szukaniu środków zaspokajania ludzkich potrzeb. - Pracownicy edukacji i służby zdrowia wiedzę o problemach społecznych mają z pierwszej ręki. Warto słuchać ich głosu. 

 

Politykę dyscypliny fiskalnej UE omówił Francisco Padilla, ekspert grupy europarlamentarnej Zieloni – Wolny Sojusz Europejski. Zwrócił on uwagę, że polityka finansowa wpędza w błędne koło kryzysów. Długą owację otrzymała prof. Leokadia Oręziak, której wystąpienie poświęcone było paktowi fiskalnemu i długowi publicznemu. Oręziak uważa, że rozpad strefy euro zagrażałby istnieniu Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie – bezpieczeństwu w Europie. Jednak próba ratowania jej przez pakt fiskalny jest działaniem zastępczym. Potrzebne jest myślenie systemowe, ponieważ kryzys zadłużenia powoduje sama struktura strefy euro – a nie błędy Greków, Hiszpanów czy Irlandczyków. Mowa była też o długach Polski. - Połowa polskiego zadłużenia po roku 1999 została wygenerowana przez OFE – przypomniała ekonomistka. 

 

- Badania epidemiologiczne przeprowadzone przez prestiżowe brytyjskie pismo „Lancet” wskazują, że tam, gdzie są cięcia, tam pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa – mówił Adam Ostolski, przewodniczący Partii Zieloni. A jak przypomniała europosłanka Jean Lambert z Partii Zielonych Anglii i Walii, zarówno edukację, jak i służbę zdrowia wyjęto spod unijnej dyrektywy, stawiającej konkurencję wyżej niż jakość usług publicznych. 

 

- Nikt nie bierze pod uwagę jakości edukacji i pracy nauczycieli – odpowiedział Lambert Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Wszyscy mówią tylko o kosztach, nie myśląc o skutkach, a rząd nie ma wizji dalszego rozwoju edukacji. Edukacja broni się sama - pracą uczniów i nauczycieli. 

 

Broniarz postulował powrót do idei lokalnej szkoły środowiskowej – jako centrum społeczności. Szkoła taka edukowałaby nie tylko uczniów, ale i dorosłych; byłaby ważnym ośrodkiem kulturalnym. - Ostatnie wypadki pokazują, że lokalne społeczności chcą i potrafią bronić swoich szkół – mówił prezes ZNP. Słowa te padły w kontekście głosu Danuty Kuroń, zdaniem której w modelu neoliberalnym społeczeństwo przestaje być podmiotem polityki. 

 

Zapytany o stosunek do strajków, Broniarz zapowiedział udział nauczycieli we wrześniowych protestach. Jednak najważniejsza dla nauczycieli jest merytoryczna dyskusja. - Nie przeanalizowaliśmy do dziś skutków reformy Handkego, a nawołuje się do likwidacji gimnazjów. Tymczasem gimnazja potrzebują rzetelnego audytu. Panuje przekonanie, że na edukacji zna się każdy, a w mediach dominują głosy równie niechętne wobec szkolnictwa, co niemerytoryczne. 

 

- 70% czasu poświęcanego pacjentowi to czas pracy pielęgniarek i położnych – zauważyła Lilianna Piotrowska, pielęgniarka i przewodniczącą regionu dolnośląskiego OZZPiP. Mimo to w polskich placówkach służby zdrowia zmniejsza się ilość białego personelu, a braki ewentualnie uzupełnia umowami śmieciowymi. 

 

- Jak jedna pielęgniarka może skutecznie zająć się 40 pacjentami na oddziale? Od jej decyzji zależy życie i zdrowie. W kwestii opieki zdrowotnej do dziś nie zostały zrealizowane postulaty sierpniowe z 1980 – mówiła Piotrowska. 

 

Na regularne naruszanie w Polsce praw pacjenta zwracała uwagę dr Kinga Dunin, socjolożka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Choć Zieloni i związki zawodowe muszą walczyć o wzięcie przez państwo odpowiedzialności za służbę zdrowia, to niezbędna jest też współpraca z ruchami obywatelskimi na rzecz praw pacjenta. - Nie ma lepszego kontrolera praw pacjenta niż sam pacjent. – podsumowała Dunin. 

 

Eksperci zwracali uwagę na konieczność radykalnej zmiany myślenia o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zamiast utrudniać pacjentowi dostęp do systemu aż do czasu, kiedy sytuacja jest naprawdę groźna, postawić należy na profilaktykę i rozwój opieki postawowej. - Nie powinniśmy kierować się wyłącznie racjami ekonomicznymi. Ale profilaktyka jest tańsza, należy z tego skorzystać – mówiła Ska Keller, zielona europarlamentarzystka z Niemiec. - Tymczasem – przypomniała dr Dunin - w Polsce spożywa się olbrzymią ilość leków. To najlepszy dowód na to, że z różnych powodów nie czujemy się dobrze. 

 

Europosłanka Keller zwracała uwagę na globalny kontekst problemów opieki zdrowotnej. Kryzys wzmocnił już wcześniej istniejące problemy – jak sprawa dostępu imigrantów do bezpłatnej służby zdrowia. Wielkie koncerny farmaceutyczne wydają gigantyczne środki na promocję, w niewielkim stopniu reinwestując w produkcję leków; logika ich działania ukierunkowana jest pod rynek zamożnych społeczeństw. Sytuacja ta ma tragiczne skutki dla biednych krajów Południa, którym dostęp do leków utrudniają drogie patenty. Adam Ostolski przypomniał, że Partia Zieloni opowiada się za nacjonalizacją badań farmaceutycznych. 

 

Kongres zamknęła dyskusja o obywatelskich prawach cyfrowych. Wzięli w niej udział m.in. Radek Pietroń, lider Partii Piratów, Józef Halbersztadt z polskiego oddziału Internet Society, Michel Bauwens z P2P Foundation i Eleanor Saitta, główna inżynierka ds. bezpieczeństwa w OpenITP. 

 

- Okazało się, że Internet sam z siebie nie zmienia świata na lepsze. Jest kolejnym polem bitwy o prawa obywatelskie i dobro wspólne – mówił publicysta „Zielonych Wiadomości” Bartłomiej Kozek. Polemizował z nim lider Piratów, dla którego sieć – jako nowy sposób myślenia i działania – jest szansą na samoorganizację społeczeństwa i prawdziwie oddolną „płynną” demokrację. Dla Radka Pietronia dostęp do sieci jest prawem człowieka – gwarantowanym już przez konstytucje niektórych krajów. Eleanor Saitta z kolei porównywała zagrożenie ze strony prywatnych korporacji z tym płynącym ze strony aparatu państwa. 

 

Imprezę zakończył wspólny udział uczestników w manifestacji przeciwko PRISM – polityce inwigilacji internautów przez amerykańskie służby – pod ambasadą USA. 

 

Kongres Europa Społeczna objęły patronatem liczne środowiska i media lewicy społecznej - „Głos Nauczycielski”, „Krytyka Polityczna”, „Magazyn Kontakt”, portal lewica.pl, Lewica24, „Le Monde Diplomatique. Edycja polska”, „Nowy Obywatel”, „Nowe Peryferie”, „Dziennik Trybuna”, „Zgrzyt” i „Zielone Wiadomości”.

 

Program
11.00-11.30 - Otwarcie Kongresu i przywitanie gości
11.30-13.00 - Europa po pakcie fiskalnym - W jaką stronę zmierza Unia Europejska? Czy mamy szansę na stworzenie Europy nastawionej na potrzeby obywatelek i obywateli, a nie banków i rynków finansowych?

Reinhard Bütikofer – niemiecki europoseł, współprzewodniczący (wraz z Monicą Frassoni) Europejskiej Partii Zielonych. Propaguje ideę reindustrializacji Unii Europejskiej w oparciu o zielone technologie.
Agnieszka Grzybek – przewodnicząca Partii Zieloni w latach 2008–2010 i ponownie od 2011 roku. Od wielu lat związana z ruchem feministycznym. Uważa, że podłoże kryzysu Unii Europejskiej leży w uprzywilejowaniu wzrostu gospodarczego kosztem bezpieczeństwa socjalnego i ekologicznego obywatelek i obywateli.
Łukasz Moll – członek Rady Krajowej Partii Zieloni, delegat w Europejskiej Partii Zielonych. Jest rzecznikiem alterfederalizmu – alternatywnego kierunku integracji europejskiej, którego elementy wyłożono w publikacji „Gra o Europę”.
Leokadia Oręziak – profesorka ekonomii, zajmuje się problematyką finansów międzynarodowych. Znana z odważnych i klarownych poglądów na temat reformy emerytalnej.

13.00-13.30 - przerwa obiadowa
13.30-15.00 - Edukacja - dobro wspólne- Czy edukacja przetrwa kryzys? Jakie reform edukacji stanowiłyby odpowiedzi na politykę neoliberalną?

Sławomir Broniarz – nieprzerwanie od 1998 roku prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. W debacie publicznej broni polskich nauczycielek i nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej. Wskazuje natomiast, że główną bolączką polskiej szkoły jest oszczędzanie na niej ze środków publicznych.
Danuta Kuroń – w okresie PRL zaangażowana w opozycję demokratyczną. Należała do czołowych działaczek solidarnościowego podziemia: organizatorka struktur podziemnej "Solidarności" na Lubelszczyźnie, redaktorka czasopism związkowych drugiego obiegu. Po 1989 roku pracowała jako dziennikarka. Obecnie zajmuje się edukacją, prowadząc Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.
Jean Lambert – brytyjska europosłanka nieprzerwanie od 1999 roku. Jej działania koncentrują się na takich sferach jak walka z wykluczeniem społecznym, prawo pracy, związki zawodowe czy prawa uchodźców. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkole.
Dorota Obidniak – działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapewnia stronie związkowej ekspercki głos w ważnych kwestiach związanych z reformami polskiej edukacji.
Elżbieta Gajek – inżynier elektronik, lingwistka, nauczycielka i edukatorka nauczycieli. Jej zainteresowania obejmują zastosowania techniki cyfrowej w językoznawstwie w tym komputerowe wspomaganie nauczania języków, lingwistykę korpusową i e-edukację oraz gender w informatyce. Kieruje Zakładem Glottodydaktyki w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW i Pracownią Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej.

15:00 - 15:15 - przerwa kawowa
15.15-16.45 -  Wszyscy jesteśmy pacjentami - Jakie są konsekwencje polityki zaciskania pasa i jak możemy się jej przeciwstawić? Jakie zmiany w ochronie zdrowia i jakie gwarancje na poziomie europejskim możemy i powinniśmy zaproponować, aby czuć się bezpiecznie jako pacjenci i pacjentki?

Kinga Dunin – pisarka, publicystka, członkini Krytyki Politycznej. Niegdyś działaczka opozycji demokratycznej w PRL, dziś działa w ruchu feministycznym. Wykłada socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Ska Keller – niemiecka europosłanka, jedna z najbardziej utalentowanych zielonych polityczek młodego pokolenia w Europie.
Adam Ostolski – socjolog, publicysta, od 2013 r. przewodniczący Partii Zieloni. Członek Krytyki Politycznej. Przez kilka lat był wykładowcą socjologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Lilianna Piotrowska – pielęgniarka, związkowczyni, przewodnicząca regionu dolnośląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

16.45-17:00 - przerwa kawowa
17:00-18.30 - Internet i obywatelstwo cyfrowe - Jak przeciwstawić się inwigilacji? Jak przebudować rzeczywistość, aby nasze obywatelstwo cyfrowe było dobrze chronione?

Michel Bauwens – belgijski wykładowca akademicki, teoretyk i aktywista peer-to-peer, jeden z założycieli P2P Foundation.
Józef Halbersztadt – od 2004 roku członek zarządu polskiej sekcji Internet Society, a od grudnia 2011 r. członek rządowej Rady Informatyzacji. Ekspert w dziedzinie obywatelskich praw cyfrowych.
Bartłomiej Kozek – publicysta „Zielonych Wiadomości”, specjalizuje się w kwestiach związanych z Zielonym Nowym Ładem, polityką społeczną oraz usługami publicznymi.
Radosław Pietroń – informatyk, politolog, przewodniczący Polskiej Partii Piratów (P3), stawiającej sobie za cel działanie w sferze obywatelskich praw cyfrowych.
18.30-18.45 - zamknięcie Kongresu

Strona Kongresu.
Kongres na Facebooku.

Kongres Europa Społeczna zorganizowany wspólnie przez Zielonych, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 

Wydarzenie wsparły:
Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja im. Heinricha Bölla