II Zielony Europejski Letni Uniwersytet

Usunięto obraz.

II Zielony Europejski Letni Uniwersytet

Europe - Make it or Break it!

8 - 11 września 2011 r.
Frankfurt nad Odrą / Słubice ,Uniwersytet Europejski Viadrina / Collegium Polonicum

W dniach od 8 do 11 września br. w symbolicznym - łączącym Polskę, Niemcy i Europę – miejscu, we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się druga edycja Zielonego Europejskiego Uniwersytetu Letniego – „Europe – Make it, or breake it” - pomyślanego jako forum wymiany myśli dla wszystkich, którzy chcą wspólnie szukać innowacyjnych odpowiedzi na aktualne europejskie wyzwania.
Organizatorzy Zielonego Uniwersytetu - grupa parlamentarna PE Zieloni / WSE i Europejska Partia Zielonych zapraszają do krytycznej i kreatywnej dyskusji o tym, jak – mimo kryzysu gospodarczego, aktualnych wyzwań klimatycznych i energetycznych oraz nasilających się tendencji populistycznych i deficytów demokracji – nie ulec narodowym egoizmom i dążyć do otwartej i solidarnej Europy, rozwijającej się trwale i w sposób zrównoważony.
W dyskusji na temat przyszłości Europy udział wezmą zarówno czołowi europejscy intelektualiści / intelektualistki - m.in. Stéphane Hessel, autor książki "Time for Outrage!", holenderski filozof i publicysta dr Dick Pels i laureatka nagrody Nobla Herta Müller - jak i europejscy politycy / polityczki m.in. współprzewodniczący grupy parlamentarnej PE Zieloni WSE - Rebecca Harms i Daniel Cohn Bendit.
Uniwersytet Letni to nie tylko 4 sesje plenarne i 40 warsztatów, to także spotkanie z 800 uczestnicz(k)ami z wielu europejskich krajów: 4 dni kultury (seanse filmowe, dyskusje z udziałem reżyserek/ów, odczyty) sportu (mecz piłki nożnej, wycieczki rowerowe) oraz zabawa z muzyką na żywo.

Więcej – patrz program w pdf i www.green-summer-university.eu

Istnieje możliwość dofinansowania udziału w Zielonym Europejskim Uniwersytecie Letnim przez Green European Foundation / Fundację im. Heinricha Bölla – osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt z Katarzyną Ugryn, katarzyna.ugryn@pl.boell.org, tel.+48 22 59 42 335 lub 44 01 335.

Serdecznie zapraszamy!