Inteligentny wzrost – jak Europa i Polska mogą zyskać na kryzysie?

Okładka książki Ralfa Fücksa, której angielska wersja nosi tytuł „Smart Growth. The Green Revolution“.

18 listopada 2013 r. w godz. 18:30-20:30
Bar Studio, Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1, Warszawa

Fundacja im. Heinricha Bölla oraz Europejska Rada Spraw Zagranicznych miały zaszczyt zorganizować debatę „Inteligentny wzrost – jak Europa i Polska mogą zyskać na kryzysie?”. Refleksja nad ostatnim kryzysem gospodarczym na nowo pobudziła dyskusję o (ekonomicznej) konieczności wobec (ekologicznych) wątpliwości związanych z dominującym obecnie modelem wzrostu. Podczas gdy cały świat wpatrzony jest w wartości PKB, ze strony ekologii zapala się czerwone światło: zmiany klimatu, niedobór wody, malejąca ilość obszarów do uprawy żywności – wydaje się, że dominujący przez dekady model gospodarczy, według którego rozwój ludzkości opiera się na wykorzystaniu kończących się kopalnych źródeł energii i rabunkowej gospodarce zasobami naturalnymi, osiągnął swe granice i nie da się go utrzymać. Jak zatem skierować wzrost gospodarczy na bardziej ekologiczne tory? Czy w obecnym kryzysie ekonomicznym i ekologicznym dostrzec można szansę na podjęcie próby zapewnienia globalnego dobrobytu ludziom, ale opartej na zrównoważonym podejściu człowieka do natury? W jaki sposób uniknąć pułapek zarówno bezkrytycznego dążenia do wzrostu, jak i wizji społeczeństwu bez wzrostu? Jaka mogłaby być rola Europy w takiej „zielonej rewolucji przemysłowej” i w jaki sposób mogłaby ona z niej skorzystać? Czy Europa posiada potencjał, by stać się pionierem tej transformacji? I jak „inteligentny wzrost” przetłumaczyć na polskie realia?

Nagranie audio do odsłuchania

W debacie udział wzięli:
Ralf Fücks – prezes zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie, autor książki „Smart Growth. The Green Revolution“. Streszczenie 12 tez książki po angielsku.
Michał Sutowski - redaktor "Krytyki Politycznrj", koordynator Instytutu Studiów Zaawansowanych
Marcin Popkiewicz – autor książki „Świat na rozdrożu” i portalu „Ziemia na rozdrożu”

Dyskusję poprowadził Piotr Buras – dyrektor Warszawskiego Biura ECFR

Debatę kontynuowano w kuluarach przy slowfoodowym poczęstunku.

Patronaty medialne: OZE.pl, gramwzielone.pl

Felieton Bartłomieja Kozka na temat debaty o inteligentnym wzroście, reindustrializacji na zielono i demokracji pracownicznej na portalu lewica24.pl