Jądro problemu. Atom a zrównoważony rozwój

12 maja 2010 r., początek projekcji o godz. 18:30
Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, Warszawa

Zrównoważony rozwój to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.
Źródło: ustawa „Prawo Ochrony Środowiska”

Wobec globalnych wyzwań związanych z koniecznością działań na rzecz ochrony klimatu, wzrostu zapotrzebowania na energię i rosnących cen gazu i ropy, energia jądrowa często postrzegana jest jako źródło energii o przeważającej ilości zalet. Nie należy ona do odnawialnych źródeł energii, lecz traktuje się ją jako „czystą” – z kominów nie unosi się szary dym, a pracownicy elektrowni pracują w sterylnych fartuchach. Co prawda do dzisiaj nie rozwiązano problemu składowania odpadów radioaktywnych, ale rozwój energetyki jądrowej pojawia się często w kontekście i jako element zrównoważonego rozwoju. Łatwo też zapomina się o aspektach bezpieczeństwa – wierząc, że nowe technologie zlikwidowały zagrożenia. Budowa elektrowni jądrowej ma też się wiązać - zdaniem jej zwolenników - z modernizacją całego sektora energetycznego, rozwojem technologii oraz powstaniem nowych miejsc pracy.

Polskie władze podjęły w ostatnich miesiącach konkretne decyzje, mające doprowadzić Polskę do wejścia na drogę rozwoju energetyki jądrowej. Społeczeństwo jest w odniesieniu do planów budowy elektrowni atomowych mocno podzielone, zaś w publicznej dyskusji, prowadzonej w mediach, brakuje informacji o alternatywnych do atomu, możliwych drogach rozwoju polskiej energetyki.

Wybór konkretnego kierunku, przed którym stoi Polska, dotyczy jednak nie tylko przyszłości energetyki, ale także wielu innych powiązanych z tym sektorem gałęzi gospodarki, a skutki przyjętych dziś rozwiązań ponosić będziemy nie tylko my, ale przede wszystkim następne pokolenia. Mimo iż wpisana w Konstytucję RP zasada zrównoważonego rozwoju jasno określa odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń w tym obszarze, to właśnie im pozostawimy nierozwiązane problemy, jak choćby kwestie składowania odpadów atomowych. To przyszłe pokolenia będą musiały zaakceptować nasz wybór, nawet jeśli go nie zrozumieją, i ponieść jego konsekwencje.

Na ile energia atomowa jest rozwiązaniem zapewniającym zrównoważony rozwój? Czy wprowadzenie energii jądrowej jest jedynym synonimem modernizacji kraju? Czy Polska jest „skazana” na wybór energii jądrowej, czy może istnieją inne rozwiązania dla naszych problemów energetycznych? Jak polskie społeczeństwo odnosi się do pomysłu rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju?

Prelegenci:

Mirosław Lewiński – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki
Radosław Gawlik – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia”
Jan Kozłowski – Eurodeputowany - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), były Marszałek Województwa Pomorskiego
Michael Madsen – Reżyser filmu „Into Eternity”
prof. Władysław Mielczarski – Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, European Energy Institute

Moderatorem debaty był Edwin Bendyk, przewodniczący jury przyznającego Panasonic Green Award, publicysta „Polityki” i kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Program i relacja z debaty w formacie pdf.

Więcej o Festiwalu Filmów Planete Doc Review