Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i energia odnawialna

logo OSES 2013

 20.09.2013, godz. 13:00-15:00
świetlica przy ul. Kościuszki 3
Nowe Warpno

Podczas panelu organizowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla w ramach VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej omówiono rolę przedsiębiorczości społecznej w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W trakcie wystąpień przedstawiono zarówno obecne, jak i przyszłe możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w oparciu o rozwiązania na rzecz rozwoju energii odnawialnej, zaprezentowano niemieckie pomysły na spółdzielnie energetyczne, zestawiając te doświadczenia z potencjałem podobnych działań w Polsce i możliwościami rozwoju energetyki prosumenckiej/ obywatelskiej. Szczególną uwagę ekspertki zwróciły też na nowe, aktualnie procedowane rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Patrycja Rogalska, Dyrektorka Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi - prezentacja "Energia w dłoni obywatelskiej"
Ilona Jędrasik, Rzeczniczka ds. Politycznych, Koalicja Klimatyczna - prezentacja "Energetyka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla energetyki"
dr Karolina Jankowska, adiunktka Uniwersytetu Wrocławskiego - prezentacja "Boom energetyki obywatelskiej w Niemczech"

Moderacja: Ewa Koś, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego, Zieloni

Relacja z panelu na stronie Ewy Koś

Tematyka wystąpień:
• Jak budować partnerstwa dla istniejących i przyszłych rozwiązań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz jakiego wsparcia mogą udzielić zielonej przedsiębiorczości władze i poszczególni partnerzy społeczni i gospodarczy;
• Jak tworzyć lokalne partnerstwa na przykładzie dobrych praktyk niemieckiej transformacji energetycznej;
• W jaki sposób budować lokalne partnerstwa, by przyczyniały się one do rozwoju lokalnych społeczności i przynosiły im korzyści ekonomiczne;
• Z jakich środków finansować instalacje prosumenckie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w obszarze związanym z ochroną środowiska i energią odnawialną;
• Rola kobiet w rozwoju przedsiębiorczości społecznej i lokalnych grup działania.